Trung Quốc: Chọi trâu kiểu Boxing

20:00:00 18/04/2013   Theo Trí Thức Trẻ

Không những theo sát trâu trong từng bước chạy, họ còn hô hấp nhân tạo cho chú trâu thất trận nữa.