Thủy Thủ Mặt Trăng - Tập 198: Tinh tú biến mất! Ngày cuối của Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương

14:30:00 19/10/2012   Theo Trí Thức Trẻ

Sao Diêm Vương, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương đều lần lượt bị Galaxia ám hại. Người bị tiêu biến, người thì trở thành tay sai cho Galaxia. Thủy Thủ Mặt Trăng và các chiến binh còn lại phải làm cách nào để chiển thắng trong trận chiến không cân sức này?