Thủy Thủ Mặt Trăng - Tập 190: Sự thật phơi bày! Quá khứ của Seiya

19:40:00 17/10/2012   Theo Trí Thức Trẻ

Tình bạn giữa Usagi và Seiya có nguy cơ bị chia cắt. Haruka và Michiru muốn Usagi hãy tránh xa Seiya. Ắt hẳn phải có nguyên nhân cho sự chia cắt này.