The Voice Vietnam 2012: Bùi Anh Tuấn vs Hồng Dương

10:36:00 20/08/2012   Theo Trí Thức Trẻ

Trần Lập nhận xét Hồng Dương đã rơi vào "trận đồ" của Bùi Anh Tuấn.