Sơn Tùng M-TP và Bích Phương ra mắt MV mới cùng 1 ngày