Running Man - Tập 17.1: Go Joo Won, Jung Yong Hwa (CNBlue)

13:59:00 24/03/2013   Theo Trí Thức Trẻ

Tại trường đại học nữ Hanyang, anh chàng Yong Hwa sẽ trở thành nạn nhân của trò chơi 1:9. Không biết lần này các thành viên khác có lấy được Running Ball dễ dàng?