JYJ dạy fan Việt nhảy "Only One"

18:21:00 24/10/2013  

Fan Việt phấn khích khi được JYJ dạy nhảy ca khúc mới nhất của nhóm - "Only One". (đọc thêm)

Tìmkiếm