Điều khiển máy tính bằng cách rung cây

13:36:00 12/08/2012  

Nếu bạn chạm vào bất kỳ chỗ nào trên thân cây thì máy tính sẽ thực hiện lệnh tương ứng. (đọc thêm)

Tìmkiếm