"Chơi với trong nỗi đau" MV - Dương Triệu Vũ

15:05:00 14/02/2014   Theo Trí Thức Trẻ

MV có sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc.