"Chiếc khăn piêu" - Quang Anh

21:13:00 27/07/2013  

Phần biểu diễn của Quang Anh trong Liveshow 1 - "The Voice Kids Việt 2013". (đọc thêm)

Tìmkiếm