Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai

A Đi Đát, Theo Helino 12:31 24/03/2019

Dùng hàng hiệu mà đọc sai tên hàng hiệu, kỳ lắm à nghen!

Adidas

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 1.
Cách đọc sai: Ah-DEE-des 

Cách đọc đúng: AH-dee-dahs


Altuzarra

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 3.
Cách đọc sai: Ahl-too-ZAIR-ah

Cách đọc đúng: Ahl-too-ZAH-rah


Anna Sui

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 5.
Cách đọc sai: Ann-ah Sway hoặc Anne-ah Soo-yee

Cách đọc đúng: Ann-ah Swee


Balmain

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 7.
Cách đọc saiBahl-MANE

Cách đọc đúng: Bal-MAH


BCBGMAXAZRIA

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 9.
Cách đọc saiBick Big Max AHZ-ree-uh

Cách đọc đúng: Bee See Bee Gee Max AZ-ree-uh


Bvlgari

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 11.
Cách đọc sai: Bool-GAH-ree

Cách đọc đúng: BOOL-gah-ree


Carolina Herrera

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 13.
Cách đọc saiCare-oh-LINE-ah Her-rare-ah

Cách đọc đúng: Care-oh-LEE-nah Her-rare-ah


Christian Louboutin

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 15.
Cách đọc sai: Krist-chun Loo-bow-tin

Cách đọc đúng: Krees-chawn Loo-boo-tahn


Comme des Garçons

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 17.
Cách đọc saiCome dess Gar-kons

Cách đọc đúng: Comb day Gar-sown


Dior Homme

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 19.
Cách đọc sai: Dee-OAR Home

Cách đọc đúng: Dee-OAR Uhm


Ermenegildo Zegna

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 21.
Cách đọc saiEhr-men-ay-GILL-doh ZEG-nah

Cách đọc đúng: Air-men-eh-JEEL-doh ZEHN-yah


Giambattista Valli

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 23.
Cách đọc saiGee-ahm-bah-TIS-tah Vale-ee

Cách đọc đúng: Jahm-bah-TEES-tah VAH-lee


Givenchy

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 25.
Cách đọc sai: Jee-VEN-chee

Cách đọc đúng: Zhee-vawn-shee


Hermès

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 27.
Cách đọc saiHer-meez

Cách đọc đúng: EHR-mess


Issey Miyake

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 29.
Cách đọc saiIs-see My-ache

Cách đọc đúng: EE-say Mee-AH-keh


Jacquemus

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 31.
Cách đọc saiJack-kay-muhs

Cách đọc đúng: ZHAK-moose


Jean Paul Gaultier

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 33.
Cách đọc sai: Jeen Pawl Gall-teer

Cách đọc đúng: Zhawn Pawl GOH-tee-ay


Lanvin

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 35.
Cách đọc saiLan-ven

Cách đọc đúng: Lawn-vahn 


Loewe

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 37.
Cách đọc sai: Low-ee

Cách đọc đúng: Loh-WAY-vay


Maison Margiela

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 39.
Cách đọc saiMay-sun Mar-gee-ella

Cách đọc đúng: May-ZOHN Mar-JHEL-ah


Monique Lhuillier

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 41.
Cách đọc sai: Mow-neek Loo-eh-leer

Cách đọc đúng: Mow-neek Loo-lee-ay


Monse

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 43.
Cách đọc sai: Mahns

Cách đọc đúng: Mon-say


Moschino

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 45.
Cách đọc sai: Mow-SHEE-noh

Cách đọc đúng: Mohs-KEY-noh


Prabal Gurung

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 47.
Cách đọc sai: Pray-bal Guh-ruhng

Cách đọc đúng: PRAH-bull Goo-ROONG


Pyer Moss

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 49.
Cách đọc saiPie-ehr Mahs

Cách đọc đúng: Pee-air Mahs


Rochas

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 51.
Cách đọc saiRoh-chas 

Cách đọc đúng: Roh-shah


Rodarte

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 53.
Cách đọc saiRoh-dart 

Cách đọc đúng: Roh-DAR-tay 


Teva

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 55.
Cách đọc saiTee-vah

Cách đọc đúng: Teh-vah


Roland Mouret

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 57.
Cách đọc sai: Roh-land More-eht

Cách đọc đúng: Roh-lahnd More-ay 


Thakoon

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 59.
Cách đọc sai: Thah-koone

Cách đọc đúng: Tah-koone


Uniqlo

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 61.
Cách đọc saiYou-NIH-kloh

Cách đọc đúng: YOU-nee-kloh


Vetements

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 63.
Cách đọc sai: Vet-eh-mehnts

Cách đọc đúng: Vet-MAHN


Yves Saint Laurent

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 65.
Cách đọc saiEves Saynt Lor-ehnt

Cách đọc đúng: Eve Sahn Loh-rahn 


Zara

Tên 33 nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới mà hầu hết chúng ta đang phát âm sai - Ảnh 67.
Cách đọc saiZah-rah

Cách đọc đúng: Tsah-dah

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Kim Woo Bin lột xác ngoạn mục tại sự kiện đầu tiên: Visual còn đỉnh hơn xưa, vỡ òa trước dàn khách mời đặc biệt

    Đã rất lâu rồi người hâm mộ mới thấy một Kim Woo Bin rạng rỡ và khỏe mạnh trước công chúng.
  • Đọc thêm