Lên mạng "anh hùng bàn phím", bị in ra treo ngay trước cửa nhà
Brazil
Lên mạng "anh hùng bàn phím", bị in ra treo ngay trước cửa nhà

Những người đã đăng tải hay gửi các đoạn tin nhắn mang nội dung phân biệt chủng tộc trên mạng đã được nhiều nhà hoạt động tại Brazil định vị và “bêu xấu” trên những tấm biển quảng cáo cỡ lớn.

Tiêu điểm tuần
 
Xem theo ngày:
Xem