Anh chàng Công Tôn Sách trong "Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên" đã quyết định quay trở lại với phim ảnh bằng một vai trò mới: nhà sản xuất.