Một giấc ngủ tốt sẽ giúp các cô gái luôn sảng khoái tinh thần cho một ngày mới. Thế mà có những ngày, chúng ta lại chả tài nào ngủ ngon giấc được, nhất là những ngày nguyệt san “đỏng đảnh” ghé thăm.