Lên trên
Trang chủ › 

Meme,Meme

Tag:

Meme

24/08/2013 15:20:42
Liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ, quyền con người cũng như nhiều luật định khác nhau, những hành động tưởng như vô hại trên internet lại vi phạm rất nhiều luật định đề ra.