Anh chàng cũng tự nhận mình không hề "ga lăng" như trong phim đâu nhé.