... trong bộ phim "Kế hoạch 3 ngày rưỡi" mà cô bạn góp mặt cùng một mẩu khác của "bộ 3 sát thủ": Mẫn Tiên.