Đi sự kiện trễ để nổi bật: Chưa bao giờ là quy chuẩn để trở thành Ngôi sao hạng A

Đi sự kiện trễ để nổi bật: Chưa bao giờ là quy chuẩn để trở thành Ngôi sao hạng A

Các nghệ sĩ đến lúc nên có trách nhiệm với công việc bằng cách đáp ứng đứng lịch trình làm việc mà mình đã đồng ý để không chỉ không ảnh hưởng đến những người khác mà còn mang lại hình ảnh đẹp, sự uy tín cho bản thân họ.

Xem theo ngày:
  • Xem