Tin được không: Chúng ta đang ăn rác thải nhựa hàng ngày
Daily updates
Tin được không: Chúng ta đang ăn rác thải nhựa hàng ngày

Và lượng nhựa này đến từ muối chúng ta ăn mỗi ngày đó.

Tiêu điểm tuần
 
Xem theo ngày:
Xem