Xem lại bộ hình "Next Top Hàn Quốc" thực hiện tại Việt Nam
Next Top Model
Xem lại bộ hình "Next Top Hàn Quốc" thực hiện tại Việt Nam

Trước Ba Lan, "Korea’s Next Top Model" là nước đầu tiên chọn Việt Nam làm điểm đến quốc tế.

Tiêu điểm tuần
 
Xem theo ngày:
Xem