"Đừng để những dòng status hỏi xin clip nóng dồn đôi bạn trẻ đến đường cùng..."
"Đừng để những dòng status hỏi xin clip nóng dồn đôi bạn trẻ đến đường cùng..."

“Mọi người nếu không muốn có thêm gia đình nào đau khi con cái của họ phải uống thuốc tự tử thì đừng bàn luận thêm vụ X.H nữa. Đừng để chính những bài viết của các bạn lấy đi sinh mạng của đôi bạn trẻ. Chỉ nên lấy đó làm bài học để tránh thôi..."

Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT
Những pha "Vồ ếch" cực thốn vì biểu diễn với mô-tô