Vì chúng ta đã ước hẹn (Kỳ cuối)
lovestory
Vì chúng ta đã ước hẹn (Kỳ cuối)

Thương tổn nhiêu đó có là gì? Bởi vì chúng ta quá chấp nhất nên mới bỏ qua nhau. Chỉ đến khi biết buông bỏ mới có thể có được hạnh phúc. Cuộc đời mà, khi chúng ta vẫn hy vọng thì chẳng có điều gì là kết thúc.

 
Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT
So You Think You Can Dance: Chia tay Mạnh Quyền, Vi Anh