Muỗi biến đổi gen - giải pháp cứu sống hàng triệu bệnh nhân sốt rét
Muỗi biến đổi gen - giải pháp cứu sống hàng triệu bệnh nhân sốt rét

Bằng việc thêm vào một đoạn gene, loài muỗi sẽ không còn khả năng lan truyền căn bệnh nguy hiểm này nữa.

Xem theo ngày:
Xem