Đại học không phải là tất cả đâu em
Đại học không phải là tất cả đâu em

Mỗi người một con đường, nhưng con đường nào em cũng phải cố gắng. Em sẽ chẳng bao giờ thành công nếu em không học hành tử tế, học ở đâu cũng là học cả, và trường đời chính là trường Đại học lớn nhất cho em.

Lên trên
Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT