Nơi đào tạo Y Dược của trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như thế nào?
Nơi đào tạo Y Dược của trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như thế nào?

Những hình ảnh dưới đây là toàn bộ thiết bị mới sắm cho những sinh viên năm đầu tiên theo học tại Khoa, sang năm nhà trường sẽ tiếp tục mua thêm trang thiết bị phục vụ cho ngành Y Dược.

Tiêu điểm tuần
 
Xem theo ngày:
Xem