2h sáng, nhiều bạn bè đang tập trung trước nhà Toàn Shinoda
2h sáng, nhiều bạn bè đang tập trung trước nhà Toàn Shinoda

Hiện tại, trước cổng nhà Toàn Shinoda, nhiều bạn bè của Toàn đã tập trung để hỏi han và xác nhận. Tuy nhiên, cổng nhà anh vẫn đóng kín để gia đình bàn bạc và lo chuyện hậu sự.

Lên trên
Infographic

Ý nghĩa thần bí của đá quý ứng với 12 tháng sinh

00:01:00 24/05/2012

Check xem mình sinh tháng mấy và tìm hiểu ý nghĩa thú vị từ đá quý theo tháng sinh của bạn.