Mỗi ngày có 819 triệu người sử dụng Facebook
Mỗi ngày có 819 triệu người sử dụng Facebook

Kết luận này đến từ những con số ấn tượng được công bố mới đây bởi chính Facebook về tình hình hoạt động trong quý II vừa qua.

Lên trên
Infographic

Ngày Môi trường Thế giới, nghĩ tới thảm họa

00:01:00 05/06/2012

Ở thời điểm hiện tại, con người đang giết chết môi trường. Còn tương lai thì sao?


* Infographic có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Green-networld, Grining planet, Pollution articles, The Environmental Performance Index (EPI) – Yale University.