Những thứ bạn không bao giờ nên cho lên mặt
Những thứ bạn không bao giờ nên cho lên mặt

Đừng nghĩ rằng chúng có thể làm tốt ở những nơi khác trên cơ thể là chúng hợp với da mặt mình.

Lên trên
Hehe Horo

Dự đoán con vật tượng trưng cho nhóm máu AB

12:00:01 21/07/2012

Bất ngờ lắm đó các ấy ạ!