DBSK lập thành tích cực hiếm tại Nhật
DBSK lập thành tích cực hiếm tại Nhật

Bảng vàng thành tích của DBSK tại xứ mặt trời mọc đã dài nay càng thêm dài.

Hehe Horo

Đo độ lăng nhăng của 12 cung hoàng đạo

12:13:00 21/01/2012

Ấy có phải là người "bắt cá hai tay" hay không?     

    Theo

    Eiko / Eiko
    Thích