Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby và giọt nước mắt hạnh phúc sau 6 năm sóng gió
Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby và giọt nước mắt hạnh phúc sau 6 năm sóng gió

Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không kìm nén được cảm xúc khiến người ngoài cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ trong ngày cưới.

Đo độ lăng nhăng của 12 cung hoàng đạo

12:13:00 21/01/2012

Ấy có phải là người "bắt cá hai tay" hay không? 

Theo

Eiko / Eiko
Thích