13 em shiba minh chứng cho chân lý đời tuy dở nhưng vẫn phải niềm nở
13 em shiba minh chứng cho chân lý đời tuy dở nhưng vẫn phải niềm nở

Mặc dù đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan mà thú thật cũng không được thoải mái cho lắm nhưng những chú chó shiba lạc quan này vẫn cố gắng tỏ ra hết sức vui vẻ.

Check xem bạn là người não trái hay người não phải

00:01:00 15/01/2012

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn tự check xem mình sử dụng bộ não thiên về bán cầu trái hay bán cầu phải đấy!

 

Theo

Topaz / Topaz
Thích