Những thiên tình sử khiến bạn "đẫm lệ" trong các nền văn hóa
Những thiên tình sử khiến bạn "đẫm lệ" trong các nền văn hóa

Ngưu Lang - Chức Nữ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... được coi là điển hình trong những câu chuyện tình yêu buồn đẫm lệ.

Lên trên
Infographic

Check xem bạn là người não trái hay người não phải

00:01:00 15/01/2012

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn tự check xem mình sử dụng bộ não thiên về bán cầu trái hay bán cầu phải đấy!