Lý giải hiện tượng quầng sáng lạ "bao vây" Mặt trời tại Phú Thọ
Lý giải hiện tượng quầng sáng lạ "bao vây" Mặt trời tại Phú Thọ

Cùng giải mã sự thật đằng sau quầng sáng bất thường xuất hiện quanh Mặt trời tại Phú Thọ trưa hôm nay (23/05).

Check xem bạn là người não trái hay người não phải

00:01:00 15/01/2012

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn tự check xem mình sử dụng bộ não thiên về bán cầu trái hay bán cầu phải đấy!

     

    Theo

    Topaz / Topaz
    Thích