Trang Pháp "làm liều" hát và nhảy trên nóc nhà 34 tầng không lan can
Trang Pháp "làm liều" hát và nhảy trên nóc nhà 34 tầng không lan can

Để có những cảnh quay đẹp cho MV "At The Top", Trang Pháp đã không ngần ngại nguy hiểm.

Infographic

Check xem bạn là người não trái hay người não phải

00:01:00 15/01/2012

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn tự check xem mình sử dụng bộ não thiên về bán cầu trái hay bán cầu phải đấy!

 

Theo

Topaz / Topaz
Thích