Kỳ Hân trở về Việt Nam mà không có Bê Trần sau chuyến đi Hàn Quốc
Kỳ Hân trở về Việt Nam mà không có Bê Trần sau chuyến đi Hàn Quốc

Mặc dù cả hai người đều có mặt trong chuyến đi Hàn Quốc cùng nhau nhưng khi trở về chỉ có mỗi Kỳ Hân mà thiếu sự xuất hiện của Bê Trần.

Các cặp cung hoàng đạo "không thể yêu nhau"

12:00:01 28/04/2012

Nếu có yêu thì cũng cãi nhau suốt ngày!     

    Theo

    Eiko / MASK Online
    Thích