Luhan kinh ngạc vì "Bà ơi, bà đi đâu thế" khi "Trở Lại Tuổi Hai Mươi"
Hot poster
Luhan kinh ngạc vì "Bà ơi, bà đi đâu thế" khi "Trở Lại Tuổi Hai Mươi"

"Trở Lại Tuổi Hai Mươi" của Luhan cho ra mắt poster hóm hỉnh với chủ đề: "Bà ơi, bà đi đâu thế?".

Những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống

00:00:00 04/03/2012

"Nếu có người đủ sức kéo bạn xuống, hãy cho họ thấy bạn đủ sức đứng dậy!"


 

Theo

Chít Nhỏ (dịch) / Trí Thức Trẻ
Thích