Chỉ ăn sỏi đá và lá khô, chú chó gầy trơ xương vẫn sống sót kỳ diệu
Chỉ ăn sỏi đá và lá khô, chú chó gầy trơ xương vẫn sống sót kỳ diệu

Hình ảnh gầy gò, tàn tạ chỉ còn da bọc xương của chú chó Alex đã lấy được lòng thương cảm của rất nhiều người.

Những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống

00:00:00 04/03/2012

"Nếu có người đủ sức kéo bạn xuống, hãy cho họ thấy bạn đủ sức đứng dậy!"


 

Theo

Chít Nhỏ (dịch) / Trí Thức Trẻ
Thích