Kỳ lạ cô bò có 3 sừng
Kỳ lạ cô bò có 3 sừng

Các thế hệ sau của cô bò có 3 sừng này đều không thừa hưởng đặc điểm khác thường giống như mẹ và bà của chúng.

Lên trên
Infographic

Kho chứa vi khuẩn không ngờ tại nhà của teen

00:00:01 20/02/2012

Toàn những nơi chúng mình hay tiếp xúc thôi!