Có nên dồn học sinh cá biệt vào một lớp?
Có nên dồn học sinh cá biệt vào một lớp?

Những năm gần đây, nhiều trường nổi lên xu hướng “gạn đục, khơi trong”, nghĩa là lớp giỏi ra lớp giỏi, lớp yếu ra lớp yếu, với mục đích dễ dạy và quản lý giáo dục.

Lên trên
Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT