Fan "dỗ" Park Bom bằng cách nâng hạng cho hit "Don't Cry"
Fan "dỗ" Park Bom bằng cách nâng hạng cho hit "Don't Cry"

Các fan 2NE1 đã nâng hạng cho solo hit từ 3 năm trước của Park Bom để gửi thông điệp đến cô.

Lên trên
Tháng 8
26

Cái kết bất ngờ

Xe Hết Xăng
Tháng 8
26
Tháng 8
25
Tháng 8
24
Tháng 8
23
Tháng 8
23

Điểm giống nhau

Xe Hết Xăng
Tháng 8
22
Tháng 8
22
Tháng 5
22
Tháng 4
25
Xem theo ngày