Xem bản thử nghiệm

Dòng sự kiện

Vân Hugo bị hỏng mắt, giọng đang mất dần