Cơn sốt "Thần điêu đại hiệp (2014)"
Dương Quá 2014 đầy hy vọng thành Ông hoàng rating Trung Quốc
12/11/2013 00:00
Nam diễn viên thủ vai Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp 2014" - Trần Hiểu - là 1 trong 5 ứng viên cho ngôi Ông hoàng rating Trung Quốc 2014.