Nhiều tín đồ Dark-wear hẳn sẽ nổi giận khi đọc được những dòng sau đây, rằng “Ở Việt Nam, Dark-wear chỉ còn đang thoi thóp.” Thế nhưng, cái gì thì cũng có lý do của nó, và việc Urban Techwear đang nổi lên, dần chiếm chỗ đứng đáng kể trong làng thời trang đường phố Việt cũng là hệ quả của nhiều biến chuyển rất thú vị!
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 1.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 2.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 3.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 4.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 5.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 6.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 7.

Ảnh: MATT PENG/HYPEBEAST


Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 9.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 10.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 11.

Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 13.
Dark-wear lụi tàn, Techwear lên ngôi: Khi những tín đồ bóng đêm nhường chỗ cho đặc công đường phố - Ảnh 14.