Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề)

Team Học Đường, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 27/06/2019

Là một trong ba môn thi thuộc bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, đề thi Lịch sử năm nay được đánh giá khá là khó. Dưới đây là đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019.

Chiều nay, thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Sử THPT quốc gia 2019. Dưới đây là Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019.

F5 liên tục để cập nhật...

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 301

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 1.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 302

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 2.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 303

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 3.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 304

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 4.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 305

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 5.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 306

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 6.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 307

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 7.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 308

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 8.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 309

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 9.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 310

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 10.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 311

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 11.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 312

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 12.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 313

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 13.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 314

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 14.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 315

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 15.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 316

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 16.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 317

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 17.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 318

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 18.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 319

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 19.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 320

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 20.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 321

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 21.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 322

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 22.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 323

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 23.

Đáp án đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia 2019 mã đề 324

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 24.

Toàn cảnh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Cập nhật nhanh nhất đề thi và đáp án từ Bộ GDĐT. Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019 theo SBD chính xác nhất tại ĐÂY.

Đáp án đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2019 (full tất cả 24 mã đề) - Ảnh 26.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • NSƯT Thành Lộc: "Trong nghề, nhiều người tôi ghét, khinh nhưng không triệt đường sống của họ"

    "Trong nghề này hay có kiểu là nếu không ưa ai đó thì tuyên bố hai cọp không sống chung một rừng, hay anh mới tôi vào dự án này thì không được mời nó."
  • Đọc thêm