Đừng nhớ em vào ngày mưa
Đừng nhớ em vào ngày mưa

Này anh, nếu ngày mưa có nhớ đến em, thì cũng đừng cho rằng chúng ta còn có thể, quay đầu lại chính là điều không thể, có những mối quan hệ đã định sẵn là chỉ có thể mãi tồn tại lưng chừng.

Lên trên
Xem theo ngày:
Xem
VIDEO NỔI BẬT